Articles


Strona główna.

Ukraińskie kobiety o sobie.Wśród młodych Ukrainek przeprowadzono ankietę na temat tego, jak oceniają siebie.


Za najbardziej znaczący czynnik swego wyglądu Ukrainki uznają zewnętrzne piękno (16 % wszystkich wypowiedzi). Podkreślany jest urok, wdzięk, kobiecość, uroda.


Nieco bardziej "w tyle" pozostają wewnętrzne cechy (13 %), wśród których pojawiają się takie, jak dobro, wierność, oddanie, troskliwość, wiarygodność, cierpliwość, brak merkantylizmu. Cechy te są skrajnie ważne dla rodziny, jako że ogólnie rodzina jest nadal główną wartością dla rosyjskiej kobiety. Przy tym rola kobiet jest bardziej znaczna, niż rola matki. (Lecz z drugiej strony: "Troska o dzieci to chyba najważniejsza kwestia w życiu rosyjskiej kobiety".)


Sfera intelektualno-duchowa stanowi 9 % wszystkich wypowiedzi, co mówi o rozbieżnościach pomiędzy postrzeganiem własnych możliwości a stereotypami, które ukształtowały się w społeczeństwie (mężczyźni - zarówno ci rosyjscy, jak i zagraniczni - oceniają intelekt Ukrainek niżej). Wśród cech danej grupy można zauważyć pomysłowość, wykształcenie, większe zdolności do nauki, twórczości, samodoskonalenie, duchowość. Dlatego nie można powiedzieć, że "rosyjskie kobiety - to kobiety z bardzo, ale to bardzo zaniżoną samooceną". Raczej z powodu wpływu stereotypów intelekt rosyjskich kobiet oceniany jest bezpodstawnie nisko.


Do sfery intelektualnej zbliża się i sfera pracy (7 % kontekstów), w której podkreślany jest profesjonalizm, brak karierowiczostwa, wytrwałość, ciężka praca, inicjatywność, realizacja męskich obowiązków związanych z ciężką pracą fizyczną.


Wśród pozostałych cech można dostrzec przejaw bohaterstwa (7 %), wyrażającego się w poświęceniu; sferę zachowania (7 %), wiodącymi przejawami której są delikatność, tolerancja, kompromisowość, odpowiedzialność; emocjonalność 5 %, przejawiającą się w dążeniu do skrajności, beztroski, nieprzewidywalności. Pośród negatywnych cech pojawia się zachowanie amoralne (3 %), brak stylu (3 %) i chciwość (2 %).


Ogólnie można powiedzieć, iż cały świat uznaje unikatowość ukraińskich kobiet, ich niezwykłą urodę, rzadkie wartości duchowe i zdolność do harmonijnego łączenia cech zawodowych i umiejętności tworzenia rodzinnego ciepła. Pozostaje życzyć naszym damom większej wiary w swe siły i nie tylko społecznego zapotrzebowania na wszelkie zdolności rosyjskich kobiet, ale i (pomimo patriarchalnych recydyw) adekwatnie wysokiej oceny wszystkich tych wartości.
Strona główna | Warunki użytkowania | Opinie naszych klientów z Poland
Skontaktuj się z nami | O nas | Członkostwo | Nie pamiętam hasła?